[ Nhạc OP ED ] Trinity Seven | Anime Songs - AowVN.org

[ Nhạc OP ED ] Trinity Seven | Anime Songs

Đăng ngày: 31/03/2017 - Bởi DTN

Tên anime : Trinity Seven

aowvn anime songs

Chất Lượng : 320kbps

Upload : DTN | AowVN mTeam

Bài OP – Seven Doors , Ca Sĩ : ZAQ Tải Về

aowvn anime songs
Bài ED1 (ep1-3) – BEAUTIFUL≒SENTENCE , Ca Sĩ : Magus Two Tải Về

aowvn anime songs
Bài ED2 (ep4-6) – SHaVaDaVa in AMAZING♪ , Ca Sĩ : Yui Levi Tải Về

aowvn anime songs
Bài ED3 (ep7-9) – TRINITY x SEVENTH + HEAVEN , Ca Sĩ : Security Politti Tải Về

aowvn anime songs
Bài ED4 (ep10-12) -w ReSTART THE WORLD , Ca Sĩ : TWINKle MAGIC Tải Về

aowvn anime songs

Copy nhớ ghi nguồn AowVN.org nhóe
donate

✧ Tay Cầm Giá Rẻ cho Android <3 ✧
donate