Hướng dẫn tắt Adblock và đưa AowVN.org vào Whitelist - AowVN.org

Hướng dẫn tắt Adblock và đưa AowVN.org vào Whitelist

heart Với Chrome hay Cốc Cốc > chọn biểu tượng ADP > rồi nhấn vào Đã Bật Trên Trang Này > sau đó load lại AowVN

HqQPWWq - Hướng dẫn tắt Adblock và đưa AowVN.org vào Whitelist

 

heart Với UC hay Maxthon : Vào Setting > Ad Block > Kéo Xuống > Thêm aowvn.org như ảnh

Aza3Mnz - Hướng dẫn tắt Adblock và đưa AowVN.org vào Whitelist

CTVj1aC - Hướng dẫn tắt Adblock và đưa AowVN.org vào Whitelist

 

heart Trường Hợp Không Phải 2 trình duyệt trên > Google : Các tắt Adblock của + tên trình duyệt