Tiến Độ Dịch Crashlands Việt Hóa tại AowVN

Cập Nhật vào sau Chủ Nhật hàng tuần

KỸ THUẬT

100% | Hoàn thành

DỊCH THUẬT : 40% | Đang dịch item

CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH | Đang thảo luận

0%

TEST LỖI | Thực hiện khi 3 mục trên 100%

0%

TIẾN ĐỘ CHUNG | Đang việt hóa


15%

NHÂN SỰ | So với yêu cầu


90%