Home Đăng Ký Đăng Nhập
[ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online - cực cảm động - AowVN.org - Anime Of World
Min thi từ 22/6 - 24/6 , tạm dừng update anime

[ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động

Đăng ngày: 17/11/2016 - Bởi Min

[ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động

5 Star (100%) Với 3 votesKết quả hình ảnh cho Koe no Katachi aowvn.com


(AowVN.org) Koe no Katachi là một One-shot nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Và buộc phải chuyển trường khi bị cậu bạn cùng lớp bắt nạt .

Cho tới khi lên trung học , cậu ấy mới bắt đầu nhận ra tôi lỗi của mình , và tìm mọi cách để đền bù cho cô bé năm xưa .

Tải Full ZIP Truyện ( Đọc Từ ONE SHOT trước ) : Click

 

Chúc bợn đọc truyện vui vẻ tại AowVN.org

Danh sách:

[ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi one shot [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi chapter 1.5 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi chapter 1:Ishida Shouya [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi chapter 2:Một trong những điều đấy [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi chapter 3:Hahahhahaha [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 4 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 5 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 6 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 7 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 8 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 9 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 10 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 11 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 12 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 13 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 14 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 15 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 16 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 17 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 18 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 19 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 20 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 21 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 22 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 23 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 24 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 25 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 26 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 27 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 28 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 29 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 30 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 31 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 32 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 33 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 34 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 35 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 36 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 37 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 38 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 39 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 40 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 41 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 42 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 43 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 44 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 45 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 46 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 47 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 48 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 49 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 50 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 51 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 52 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 53 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 54 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 55 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 56 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 57 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 58 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 59 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 60 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 61 [ Đã Kết ] Koe no Katachi | Manga Online – cực cảm động : Koe no Katachi Chapter 62 – END

Đang cập Nhật Thêm Nhé!

Bình Luận

Không có bình luận nào.

× Bạn Cần Phải Đăng Nhập Để bình luận tại AowVN.Org
Min & Tom - AowVN.org © Điều Khoản